Mielőtt elmesélném, hogy miféle csatákban is vett részt kedvenc hősöm legutóbb az alanori Nagystadion porondján, engedjetek meg, hogy egy kis kitekintést tegyek a múltba és persze a jövőbe. Mindannyian tudjátok, hogy a Hatalom Kártyái honnan erednek, ugye? Neeem? Nos, a kártyalapok keletkezésének érdekes története van, és Ghalla homályba vesző múltját kell megbolygatnunk érte, ha többet szeretnénk tudni róluk. A legelső lapok az óidők hajnalán készültek, a három ősi isten Rhatt, Bufa és Chara-din uralkodásának idején. Hogy ki készítette az első lapokat, és vajon hogyan, azt nem tudjuk, sem azt, hogy melyek voltak az elsőként létrehozott legendás ereklyék. Azt tudjuk csupán, hogy maguk az istenek alkották őket, és azt, hogy mi is volt ezzel a céljuk. Avégből készültek, hogy segítségükkel a halandók az isteni hatalom egy-egy morzsáját birtokolhassák, és e hatalom segítségével fordítani tudjanak a világ tengelyén, mindig úgy, ahogyan az istenek szeszélye szerint az épp a legkívánatosabb. A beléjük plántált hatalom tehát felfoghatatlan, és lényegük is megérthetetlen a ghallai halandók számára. A jelenkor panteonjában székelő égi patrónusok is csak felhasználni tudják a lapok hatalmát, sem megmásítani nem képesek azok erejét, sem új lapokat alkotni nem tudnak.

Hogy aztán korunk kezdetén, a Világégés tombolásakor miként bukkantak fel a lapok, és hogyan kerülnek elő azóta is újabb, és még újabb lapok, nem tudhatjuk. Azt sejtjük csak, hogy a sorsnak szándéka van velük, és nekünk élnünk kell a lehetőséggel!

Az immár harminc ghallai évvel ezelőtti Világégéssel lezárult egy korszak, és útjára indult egy új kor, a kalandozók kora. A kiégett földekről túlélők ezrei vándoroltak Erdauin zöldellő pusztáira, majd a Csatornán át a Yaurr Királyságba. Onnan pedig, megerősödve és hatalmat szerezve tovább a Sötét Földre, az Árnybirodalmakba, a Ryuku Császárság területére, és legutóbb a távoli Nyugatra, a gigantikus Mir hegységen is túlra…

Apropó Mir hegység! A jóslat sajnos igaz, a jelenkor sorsa elrendeltetett. Az Ellenség támadása elkerülhetetlen, a kalandozók pedig, e korszak legendás hősei, nem lesznek képesek ellenszegülni egy olyan hatalomnak, amely előtt még az istenek is meghajolnak. A korszak végén a legendás túlélők leszármazottai épp a Mir hegység tárnáiba és járataiba fognak majd visszahúzódni, hogy ezeréves száműzetésüket megkezdjék. Ezer év, pedig igen hosszú idő egy olyan kíméletlen és kemény világban, ahol mindenért, még a puszta lélegzetvételért is meg kell küzdeni. A büszke elfek és kobuderák, a sunyi árnymanók, a konok trollok, a keményfejű törpék, a zseniális gnómok, a fura mutánsok, és igen, még az alkalmazkodóképességükről oly híres emberek is, mind-mind elnyomott, eltorzult lényekké korcsosulnak majd. Egyetlen faj éli túl a száműzetés évezredét, az alakváltók faja. Fantasztikus képességük segítségével képesek lesznek megváltoztatni testük szerkezetét, tökéletes gyilkoló-gépekké fejlesztve magukat. Felépítik a számunkra oly idegen és furcsa társadalmukat, önmagukat pedig a bolygó és az őskontinens elnevezéséből eltorzított szóval, galetkiknek nevezik majd el. Egyetlen céljuk, kifejleszteni a tehetséget, amivel szembeszállhatnak az Ellenséggel, és legyőzhetik azt, visszafoglalva tőle a Felszínt, őseik világát…

Nem tudják még a jelenkor kalandozói, hogy milyen sors vár rájuk, hiszen a jóslatot nem veszik komolyan, és nem tudták a galetkik sem, hogy saját korszakuk végeztével, a Felszín visszafoglalásával nem változott meg semmi. A világ bár ismét az övék lesz, már soha nem lesz olyan, mint volt annak előtte, ahogyan a legendákban olvastak róla. Sivár, kiszipolyozott, kopár és élettelen világot örökölnek majd, ahol a legkezdetlegesebb életformák is halálos veszedelmet hordoznak. A Felszínt visszafoglaló galetkik pedig magukat már másként nevezik. Többek ők galetkinél, többek ők a kalandozó ősöknél is, és talán még az addigra rég elfeledett egykori isteneknél is. Ők lesznek majdan a Végzeturak!

Éjmágusom felnézett a repedezett kötésű fóliánsból. Egy szavát sem hitte a háromezer éves jóslatnak, de azért elgondolkodott a lehetőségeken. Az armingtoni főapát megtébolyodását megelőzően a saját vérével írt sorai még akár igazak is lehetnek… Mivel Éjmágus egyike az alig tucatnyi halandónak, akik ismerik az időugrás titkát, és merik is használni a megfelelő formulát, semmilyen akadályát nem látta annak, hogy maga nézzen utána a fura jövendölés valóságtartalmának. Összeszedte a legszükségesebb dolgokat, és előkészítette a pentagrammát. Serényen dolgozott, és tudta, hogy az elkövetkező két napban egy szemhunyást se fog aludni, de minél többet elmélkedett közben, annál biztosabb volt benne, hogy jó döntést hozott.

Az idei Blog-liga egy érdekes hatalom korlátozása formátummal indult. A pakliban ugyanis csak a nem-ritka besorolású lapok használata volt engedélyezve, ugyanakkor ez a korlát nem vonatkozott a szabálylapokra és követőkre. (Az ultra ritka lapok természetesen esetükben is tiltólistán maradtak.) Két lehetőség közül választhattam. Vagy egy korlátozó szabálylapot preferálok, és akkor jó eséllyel kikapok a megfelelő counterek hiányában szinte megfoghatatlan pörgős kombóktól, vagy magam is egy ilyen kombót keresek, és használok. A megfelelő akadályozó lapok a Cselvetés (bah!) és az Elzárás (új) kivételével szinte mind ritkák, ezért a szabálylap által biztosított korlátozást nem találtam elegendően hatékonynak. Mindezért az utóbbi mellett döntöttem. Legyen egy kombó!

A versenykiírás pikantériáját az adta, hogy extra pont járt azért, ha valaki a pakliját egyszínűre állítja össze, és azért is, ha a pakliban nem használ a Világégéssel kiadott lapot (ez utóbbi kitétel a használt szabálylapra, követőre, és a kiegészítő paklira nem vonatkozott.)

A gy-ngy formátumokon korábban többször nagyon jól vizsgázott végzetúr kombinációhoz az új kiegészítőből egyetlen lap kell, mégpedig a követő maga, ezért eldöntöttem, hogy bevállalom a követőjével felálló, négylapos végzetúr kombót. Mivel bíztam benne, hogy mások is pontosan úgy gondolkodnak majd, ahogyan én, ezért Zarknod bilincsére, Zarkond börtönében-re illetve Korlátozásra vagy Hálócsapdára nem számítottam. Így a végzetúr kombónak egyetlen gyenge pontja maradt a drágítás. De erről majd később.

Lássuk, hogy mit is tud A kalandozók védőszentje (új)? Nos, ad a kalandozóinknak +1 szintet. Ez önmagában még nem olyan nagy dolog. Nem lehet rájuk 0 alap idézési költségű reakcióval reagálni. Ez Az erős gyengéje miatt egy elég fontos dolog, de ami a leglényegesebb: 1 Vp-vel olcsóbbak a kalandozóink. A leghatékonyabbak akkor vagyunk tehát, ha a drágítás nélküli környezetben, 2 Vp alapköltségű kalandozókkal operálunk. Nos, ezekből aztán a végzeturak közt nincs hiány!

A jóslat annyiban mindenképp helytállónak bizonyult, hogy a felszín kopár volt, és kihalt. Sehol egy fa, vagy bokor, még egy satnya fűcsomó se látszódott, ameddig csak a szem ellát. Éjmágus azonban felfigyelt valami egészen másra. Egy vártorony, vagy legalábbis valami olyasmi magasodott a távoli hegyszirten. Az árnyékmágus koppantott egyet a varázsbotjával, és a következő szempillantásban máris kapujánál termett. Furcsa volt az a vár. Mintha nem emberkéz faragta volna a köveket. Mintha azok egyszerűen megformálódtak volna valami nagyobb hatalomnak engedve. Mintha megszülte volna a sziklavár saját magát a környező anyagokból. Mágia, nem vitás – gondolta, és bekopogtatott. Hogy a kapu mögött aztán milyen tárgyalások folytak a két világ és két éra képviselői között, az maradjon inkább a sötét krónikák titka…

A pakli alapja maga a követő, és ezt néhányan fel is ismerték a verseny során. Aki betörte a követőmet, nehéz helyzetbe hozott, aki nem tette, jó eséllyel kikapott, és ennek az az oka, hogy ebben a környezetben, a jelenkorban, a Végzeturak hatalma messze a többi etnikum fölött áll. Ne feledjük el, hogy kétezer évnyi könyörtelen evolúció által kitermelt csúcsragadozókról beszélünk, akik képesek voltak az istenekkel is dacoló Ellenséget legyőzni, és megsemmisíteni!

Lássuk, miben is áll a dolog lényege? A követő 1-re húzza le a kalandozók idézési költségét. Danielle Wildrose pedig ad 1 Vp-t, ha egy végzeturam megsebez egy lényt vagy játékost. Crimson sebez 2 Ép-t az ellenfélbe, ha kijátszok a kezemből egy kalandozót. Hm. Szuper! Ha ez a két kártya az asztalon van, ez azt eredményezi, hogy minden kalandozóm gyakorlatilag ingyen jön a kezemből, hiszen az idézési költségüket Wildrose visszatermeli. Ha tehát ez a két lény az asztalon van, és akad 1 Vp-nk, akkor csak győzni kell a kalandozó-utánpótlást, mindet kitehetjük. Mindemellett Crimson minden egyes kalandozó kijátszásakor sebez 2 Ép-t. Ha az üres őrposztot, és a kalandozóink megnövelt sebzését is számításba vesszük, elég tehát 3 aktív (ez összesen 9-12 sebzés), és még 2 egyéb kalandozó kijátszása (ami összesen 10 extra sebzés Crimson-nal) a győzelemhez.

Először igyekezzünk tehát Crimson-t lehozni. Ha játékban van, és kijátszuk Wildrose-t, a sikeres kijátszása után Crimson máris sebez 2-őt, ami után Wildrose is ad 1 Vp-t. Ráadásul még a lapot is visszahúzzuk. Jól hangzik? Arra kell tehát törekedni, hogy a kalandozóink mind-mind 2 Vp-sek és lehetőleg cantrip-ek (azaz egy lapot felhúzató lapok) legyenek. Van pár ilyen: Gyémánt végzetúr, Csuhi, Vidám Gorka és a legádázabb: Halafír.

A pakli alapja tehát így néz ki:

Szabálylap: -
Követő: A kalandozók védőszentje (új)
3 Crimson
3 Danielle Wildrose
3 Gyémánt végzetúr
3 Csuhi
2 Vidám Gorka
3 Halafír

Ez utóbbi végzetúrnál meg kell állni ez picit, ugyanis ez a második kombinációnk alapja. A fentebb vázolt Crimson + Wildrose felállás nem is annyira kombináció ugyanis, inkább csak egy öngerjesztő játékkörnyezet, ami a pörgést és a nyerést elhozza számunkra. A Halafír-kombó azonban valódi kombináció. A követő és Crimson mellett 2 Halafír nagyon tekintélyes mennyiségű, a győzelemhez mindenképp bőven elegendő sebzést, és szintén vaskos blokkolást tud odacsavarni ellenfelünkre. Lássuk, hogyan működik a kombó:

Crimson második képessége segítségével amellett, hogy tudunk gyógyulni 3 Ép-t, még egy tetszőleges lapot is vissza tudunk venni a gyűjtőnkből a kezünkbe. Ezt akárhányszor, akár az ellenfél körében is megtehetjük. Ehhez nincs más dolgunk, mint a kezünkből a Semmibe dobni egy kalandozót. Halafír költségét a követő 1-re csökkenti, ami egy áldozással is kifizethető. Ha egyik Halafír áldozásával kijátsszuk a másik Halafírt, akkor elérjük, hogy az egyik mindig kézből kijátszott legyen, míg a másik mindig a gyűjtőbe kerüljön. A vele felhúzott 4 lap közt pedig elegendő egyetlen akármilyen kalandozó legyen, hogy a pörgést folytatni lehessen. Ehhez nem kell extra varázspont, se más feltétel. De ha eközben még Wildrose is a játékban van, a Vp-nk mintegy mellékesen felkúszik a max-ra.

Sokan hiányolhatják Cyron-t a kollekcióból. Nos, mivel a kör végén húzatja a lapot, szóba se jön. Nem szabad identitás-zavarba kerülni! Ez egy kombó-pakli, nem horda. Ideális esetben nem az őrposztból nyerünk, egy olyan lényre pedig, ami nem segít hozzá minket a körünkben való nyeréshez, nincs szükség.

El kéne érnünk, hogy a kombináció minél gyorsabban a kezünkben legyen, ehhez pedig kell még néhány extra húzás illetve keresés. A Spektrális manipulációt nem kell bemutatni. Ideális esetben 1 Vp-ért három húzott lap. Vagy a kombó, vagy a megfelelő folytatás, vagy egy dobáshoz/visszavételhez felhasználható kalandozó biztosan lesz a három lap között. Keresés gyanánt pedig a Talpig vasban (új)-nál jobbat keresve se találhatnánk. Ez utóbbit sajnos az első körben nem tudjuk használni, de nem szabad elfelejteni, hogy ő maga is cantrip, ezért néha még kijátszani is érdemes, annál is inkább, mert Vp híján ezt a bűbájt áldozva is érkezhet belőle Halafír.

Az extra lap azonban nem minden, kell a varázspont is. Optimális húzás esetén az első körben végzetes lock-ot (szinte feloldhatatlan zárat) tudunk tenni az ellenfélre, vagy akár nyerhetünk is. Ehhez általában elég egy-egy +Vp is. Sajnos nem jó a Manaregeneráció, bármennyire is kecsegtető a sok +Vp lehetősége. Nekünk egyébként sem kell a sok mana, csak +1! Ráadásul sokszor húzunk lapot menet közben is, 0 Vp-re. Ilyenkor a manaregen haszontalan. Sokkal hatékonyabb A forrás érintése! 1 Vp-t mindenképp ad, és az nekünk pont elég, hiszen minden lapunk ennyibe kerül, és jó eséllyel tudjuk folytatni belőle a pörgést, ha netán elakadtunk.

Itt fontos megállni egy pillanatra, és megindokolni, hogy akkor miért nem Manakorong. Nos azért, mert Crimson-nal bármikor vissza tudjuk venni az érintést a gyűjtőből, ingyen (értsd: Vp elköltése nélkül), míg a korongot csak egyszer tudjuk használni a körünkben, utána nagyon körülményes a gyűjtőbe juttatni.

3 Spektrális manipuláció
2 Talpig vasban (új)
3 A forrás érintése

Mikor idáig jutottam, azt éreztem, hogy kellene még valami extra szikra, valami többlet, valami plusz, amivel fel lehetne turbózni ezt az egyébként is iszonyat gyors paklit. Sokáig keresgéltem, míg végül megtaláltam a kulcslapot.

3 Végső mentsvár

Miért olyan gigatáp ez a lap? Mert minden lényünk 2 Vp költségű, tehát ha bármelyiket visszavesszük a kezünkbe, kaphatunk 2 Vp-t. Ez máris +1 Vp, lévén kijátszani egyért szoktuk őket. Másrészt, ha elakadtunk, húzhatunk vele egy lapot is. Király! Egy 0 Vp-s azonnali, ami vagy ad 2 Vp-t, vagy húzat egy lapot. Egy ilyen kombóba, nem is kell más! Tud azonban még valamit ez a lap: mégpedig a segítségével tudunk muníciót biztosítani Crimson gyűjtőjátékához. Fontos megjegyezni, hogy azért a lap nem fenékig tejfel. Az így visszavett lényt ugyanis ebben a körben már nem játszhatjuk ki. Sőt nem csak azt, hanem egyáltalán ilyen lényt nem játszhatunk ki. Még szerencse, hogy ettől még gond nélkül megmutathatjuk Csuhi képességének, és eldobhatjuk Crimson-nak a visszavet kalandozót.

Kicsit kevés még a végzetúr a pakliban, ezért kerestem még olyat, ami nem a kombóhoz kell, de hasznos. Peppe mindent tud, amit egy lény tudhat manapság. Ő az egyetlen leszedésünk, de ennél fontosabb a varázslat-counter képessége. Egyébként buta ütőlény, ami azért nem mellesleg blokkol egyet kijátszáskor. A másik ilyen kiegészítő lényünk Zokneenho. Őt sem kell bemutatnom. Utóbbinál azért talán érdemes megjegyezni, hogy az optimális Crimson + Wildrose felállás mellett 1-ért érkezik, sebez, sebez Crimson is, és ütéskor még egyszer, tehát kedvenc végzetes barátnőnk segítségének hála, +2 Vp-vel jövünk ki a buliból!

3 Peppe
3 Zokneenho

Ez eddig szép és jó, de nem ártana, ha ezek a lapok létre is jönnének. Még szerencse, hogy a gyngy formátumok sztárjai pont ezekben a színekben pompáznak. A gyenge ereje, és a Manacsapda minden változata engedélyezett volt. Míg az előző az Elzárás, az utóbbi a Cselvetés (bah!) nagy barátja. Ez utóbbit természetesen mi sem hagyhatjuk ki. Ha pedig már betettük a barnát, mint kiegészítő színt, használjuk bátran Az erős gyengéjét! Mivel nem tervezzük a játékot kettőnél több körösre (de komolyan!), egyik ősöreg counter,- sem a sárga, sem a barna -, garantáltan nem fog a kezünkben szottyadni. Nem szabad azt sem elfeledni, hogy az 1 Ép-s lényeket szépen le is lehet lőni velük. Manacsapdából csak a helyhiány miatt nem használtam hármat, mert – talán mondanom sem kell –, egy kombó mindig szigorúan 45 lapos!

3 A gyenge ereje
3 Az erős gyengéje
3 Cselvetés (bah!)
2 Manacsapda

A paklival nem nehéz játszani, de azért néha komolyan oda kell figyelni. Két-három lapnál az asztalon már elég sok opció felmerül. Nem szabad szem elől téveszteni ilyenkor, hogy kombó vagyunk, és nem horda! Tehát ne érdekeljen minket ilyenkor, hogy az ellenfélnél mi van az asztalon, vagy az őrposztjában. Sem az, hogy mennyit tudunk ütni őrposztból. Ez mindig a legutolsó dolog legyen! Illetve ez csak akkor legyen fontos, ha Wildrose kisasszony csak így tud minket a szükséges varázsponttal megajándékozni.

Ha van Cselvetésünk, mindig azzal kezdjünk, és Crimson-nal sose felejtsük el azt visszavenni. Ez egyébként szintén egy eléggé zavaró lock az ellenfélen, mármint a „minden körben cselvetve vagy” – kezdetű szlogent, úgy vettem észre, nem nagyon kultiválják a népek. Ha van Peppe-nk, mindig maradjon játékban! Nagyon kellemetlen mind a leszedő, mind a counter képessége. Ezen a formátumon minden funkcióra általában csak egy-kétféle lap van a játékosok paklijában. Nagyon sok a kombó pakli, ami a védekezésre nem igazán helyez hangsúlyt.

És végül két jó tanács: gyakoroljunk sokat otthon, a lámpa ellen, és igyekezzünk kétszer kezdeni! :)

A saját kiegészítő paklimról most nem írnék, mivel ez erősen formátumfüggő. Látható, hogy nem használtam Világégéses lapokat, de ez nem azért van, mert nincs ide illő lap a kiegben, hanem azért, mert bevállaltam a +10 ligaponttal kecsegtető kihívást. Mikkeldorf, és Bufa küldetése tökéletes választás lehet. A side-ba javaslom egy erősen hordás vonalnak, mint B-tervnek a felvonultatását, Harcostárs (új) és más, hasonló tápoló-lapokkal. Esetleg leszedésekkel is lehet készülni, vagy az anti-mágia ellen az ismert sárga ellenlapokkal. A drágítás és átkozott követő ellenszere a Bufa szimbóluma, és az Idéző morf (új) lehet. Én ez utóbbit jobban szeretem, mert mind Lassan járj!, mind Hegymélyi keltető ellen mindkettő ugyanúgy 2 illetve 1 Vp-be kerül, de míg a szimbólum laphúzó másodlagos képessége marginális, a morf gyógyítani tud, illetve, ő maga is végzetúrként érkezik, ezért adott esetben megehet csontot, és besegíthet Wildrose-nak a Vp gyűjtésébe is (ami drágítás ellen ugye nagyon fontos).

A versenyen 6/4-et teljesítettem úgy, hogy az elveszített meccsek eredménye is 2-1 volt, szóval ezeknél is volt (lett volna) esélyem. Hozzáteszem, hogy a sorsolás nagyon kegyes volt hozzám, és többször sikerült a kezdődobáskor nagyobbat dobnom ellenfelemnél, mint ahányszor kisebbet!

Éjmágus bevonult a porondra a furcsa kompánia élén. A mögötte érkező kalandozók úgy rikítottak a jelenkor kalandozói között, mint pipacsok a búzamezőn. Komor tekintetük, és határozott mozgásuk erőt és hatalmat sugárzott, és mikor a küzdelem kezdetét jelző harsonák felüvöltöttek, komótos magabiztossággal sétáltak a számukra kijelölt pozícióba. A jövő harcosai voltak ők, egy eljövendő világ egyeduralkodói. Éjmágus pedig gonosz mosollyal figyelte a kalandozóit, miközben lassan visszahúzódott a bántóan verőfényes napsütésről, saját lételemébe, a sűrű árnyak közé.

Jancsár János