Ezen az oldalon találja:

"Adatvédelmi Tájékoztató"

"Általános szerződési feltételek"

"Elállási / Felmondási jog"

"Hogyan vásárolhat Webáruházunkban?"

"Elérhetőségeink"

Adatvédelmi Tájékoztató


A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet (1072 Budapest, Erzsébet krt. 37.) – a továbbiakban: webáruház üzemeltető, adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Dungeon Szerepjáték Szaküzlet
Cím: 1072 Budapest, Erzsébet krt. 37.
Cégjegyzékszám: 181923

KSH szám: 62354246-4765-231-01
Adószám: 62354246-1-41
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36-1-321-13-13
Vevőszolgálati kapcsolattartó: Abbas Krisztián
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


A webáruház üzemeltető tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A webáruház használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.


A webáruház adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

FUNKCIONÁLIS ADATKEZELÉS


A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet kizárólag az általa üzemeltetett webáruház üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

A vásárlói regisztrációnál kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, egyéb személyes adatok stb.

Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

A szolgáltató a regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, követhetőségét szolgálják. Az adatokat adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA


A webáruház üzemeltető regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik adataikat bejelentkezés után. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK


A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a webáruház regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A tájékoztatás ingyenes, feltéve hogy a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. További kérdések, panaszok kezelésében a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet munkatársa nyújt tájékoztatást.
A Vásárlók személyes adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használja. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a kiszállítónak. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.
Adatainak, írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk, vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok tőpéldányai, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket). A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE


A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a regisztrált ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház üzemeltető hírlevelével, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
A webáruház üzemeltetője kijelenti, hogy nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenetet, és a regisztrált ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetősége a következő:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Az érintett jogosult az Dungeon Szerepjáték Szaküzlet székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

 

Dungeon Szerepéjáték Szaküzlet WEBÁRUHÁZ

Általános szerződési feltételek

(2017. november)

Örömmel üdvözöljük a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni.

Az eladó adatai

Dungeon Szerepjáték Szaküzlet.
Cím: 1072 Budapest, Erzsébet krt. 37.
Cégjegyzékszám: 181923
Adószám: 62354246-1-41

KSH szám: 62354246-4765-231-01
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +06-1-321-13-13
Vevőszolgálati kapcsolattartó: Abbas Krisztián
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.dungeon.hu/ webcímen. Amennyiben a keresett termék nem található meg Internetes áruházunkban, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet, illetve rendelését is leadhatja.

A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, és a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.

2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben)


1. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház bármely szolgáltatásában korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amit ott megadtak. Ismételt Regisztráció ebben az esetben nem szükséges.

2. Amennyiben a vásárló az Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház egyetlen szolgáltatásában sincs regisztrálva, de szeretne felhasználói fiókot, amivel részt vehet a webáruház törzsvásárlói programjában, személyes adatai pontos megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

 1. Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.

3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK


1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG


1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A vevő hibás teljesítés esetén haladéktalanul jelezze (e-mail, telefon) a hibát, a hiba felismerése után és közölje szavatossági igényét.

2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

3. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

4. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben javítja, illetve cseréli ki, ha annak hibája bizonyítottan az eladó hibájából ered.

 1. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház 2017.06.01-től 100% termékgaranciát vállal.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben)


1. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

2. A webáruház termékeinek megtekintéséhez, böngészéséhez regisztráció nem szükséges. A webáruház böngészése közben kiválasztott termékek a kosárba kerülnek, ahonnan azok azonnal megrendelhetők.

Érvényes webáruház megrendelés leadásához szükség van regisztrációra, de rendelést csak az e-mail cím, család- és keresztnév pontos szállítási és számlázási cím megadásával lehet leadni. Ezt a kosárból tovább lépve teheti meg a Felhasználó.

A Felhasználónak a böngészés során van lehetősége az áruház termékei közt választania. Minden egyes terméket kép és rövid leírás mutat be, valamint megjelenik annak eladási ára.

A „Kosárba” ikonra való kattintással a kiválasztott termék/termékeke a virtuális vásárlói kosárba kerül/ kerülnek, és megjelenik a kosár aktuális tartalma. Itt a mennyiség bármikor módosítható vagy a kosárba helyezett termék törölhető.

A kosárban összegezve látható a belehelyezett termékek listaára, az esetleges kedvezmények mértéke is. A kosarat elhagyva a kiválasztott termékek benne maradnak, a vásárlás folytatható. A kosár tartalma folyamatosan nyomon követhető és bármikor módosítható, törölhető.

Ha a böngészést a Felhasználó befejezte, akkor a Kosárra kattintva láthatja a teljes megrendelést a hozzátartozó szállítási költséggel. Amennyiben a Vásárló rendelkezik kedvezménykuponnal, a Kosárban tudja azt érvényesíteni a fizetés megkezdése előtt. Vásárló 2-féle szállítás mód közül választhat: házhoz szállítás vagy személyes átvétel.

A szállítási mód kiválasztása után az alábbi fizetési módok közül választhat a Vásárló: Banki előreutalás, Bankkártyás fizetés, Fizetés utánvéttel.

Ha Vásárló már nem kíván módosítani a rendelésén, a „Megerősítem a rendelést” gombra kattintva küldheti be megrendelését, melyet e-mail-ben azonnal visszaigazolunk. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg a rendelés leadását követő 24 órán belül, a Vásárlónak lehetősége van a Webáruház ügyfélszolgálatán felvilágosítást kérnie az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött levél útján vagy telefonon munkanapokon 12:00-18:00 között a 061 321-13-13 és a 0620 9678936 telefonszámokon.

3. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért aDungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház felelősséget nem vállal.

4. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház a csomagokat utánvét esetén a rendelés beérkezésétől számított 2-5 munkanapon belül, egyéb fizetési mód esetén az összeg beérkezésétől számított 1 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak.

5. Terméket külföldre előzetes egyeztetés után tudunk szállítani.

6. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA


1. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét írásban jelezheti e-mailen vagy telefonon a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

2. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

3. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

4. Az elállásra illetve a szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat megtalálja az elállási/felmondási jogra vonatkozó tájékoztatónkból.

5. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Amennyiben még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA


1. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

2. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 • Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.


3. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
5. Egyedül a vásárló felelős a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban való vásárlásért.

6. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

7. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

8. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház nem vonható felelősségre, ha így tesz.

9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható az Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

 1. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

8. PANASZKEZELÉS MÓDJA


1. A Megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken.

2. Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház
   Levelezési cím: 1072 Budapest, Erzsébet krt. 37.
   Telefonszám: 061-321-13-13; 0620 9678936
   E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

3. Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 1 évig megőrzi


9. SZEMÉLYES ADATOK


1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.

2. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

3. Külön rendelkezés hiányában a Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

4. Cookie kezelés:
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
  Alkalmazott cookie-k:
     - Analitika, követés cookie
     - Webhelyen keresztüli követés
     - Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet Webáruház nem alkalmaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet.

2. A Jelen szerződésből fakadó jogvitákkal kapcsolatban a vásárló jogosult a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni (címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.; Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81.; Telefon: 06-1-269-0703; Fax: 06-1-269-0703)

 

A Dungeon Szerepjáték Szaküzlet 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási/felmondási mintatájékoztatója 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Dungeon Szerepjáték Szaküzlet 1072 Budapest, Erzsébet Krt. 37. telefon: (+36) 1 321-13-13, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Ebből a célból felhasználhatja a cikk végén letölthető elállási nyilatkozat-mintát. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Budapest, 2017. november Dungeon Szerepjáték Szaküzlet

 

Hogyan vásárolhat Webáruházunkban?

(Ajánlott böngésző: Firefox)

Kosár

Ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megrendelje vagy előrendelje, a termék alatt levő Kosárba rakom ikonra kell kattintania. Ezzel a termék az Ön kosarába kerül. Ezt követően választhat, hogy folytatja a vásárlást, vagy a már kiválasztott terméket megrendeli. Ha befejezte a vásárlást, az oldal bal szélén levő Termék a kosárban feliratra kattintva megtekintheti a kiválasztott árukat, megváltoztathatja azok mennyiségét vagy törölheti azokat a kosarából. (A kosarában lévő áruk darabszámát úgy módosíthatja, hogy az ár mellett levő mennyiség mezőbe beírja a megfelelő darabszámot, törölni onnan az X-jelre kattintva tud.) Végül a Frissíti a Kosár tartalmát nevű ikonra kattintson. A rendelés során felmerülő, egyértelműen programhibákért nem vállalunk felelőséget.

A szállítási cím résznél módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Ha még nem lépett be, vagy nem regisztrált az oldalon, akkor kérjük, hogy most tegye meg! A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a dungeon.hu szerepjáték szaküzlet nyilvántartásba vegye, és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el Önnek. Ezzel tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy bármikor visszavonhatja. Adatait bármikor módosíthatja a Beállítások fülre kattintva. Aktuális rendelését mindig arra a címre küldjük, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott.

A rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Önnek e-mailen. A Dungeon ezt követően kezdi meg az Ön megrendelésének tényleges feldolgozását, amelynek folyamatáról tájékoztatjuk. A rendelési csomag elkészültekor második e-mailt küldünk, melyben tájékoztatjuk az átvételről ill. a futárnak történt átadásról.

Szállítási és Fizetési feltételek

A megrendelt árukat 2-4 munkanap alatt szállítatjuk, amennyiben minden megrendelt termék raktáron van. Ha a megrendelés egy vagy több előrendelhető terméket is tartalmaz, akkor a szállítás egy csomagban, mindig az utoljára megjelenő termékkel együtt történik.

Megrendelt áruit futárszolgálattal juttatjuk el Önnek. (postafiók címre nem kézbesítünk) Utánvételes fizetés esetén a megrendelt termékek árát és a szállítási költséget minden esetben a csomag átvételekor kell a futárnak kifizetnie.

Személyes átvételnél, amint átvehetők a megrendelt áruk, értesítést küldünk az e-mail címére. A megrendelt terméket az e-mailben küldött átvételi értesítéstől számítva 8 napig tároljuk, majd a rendelését töröljük.

Fizetési módok

A fizetés készpénzben vagy bankkártyával történhet.

1. Utánvét belföldre (Az utánvéttel megrendelt termékek árát és a szállítási költséget minden esetben utólag, a csomag átvételekor kell a kézbesítő futárnak kifizetnie) 20.000 Ft feletti megrendelésnél a szállítás ingyenes!

2. Személyes átvételkor készpénzben vag bankkártyával, a Dungeon szerepjáték szaküzletben: 1072 Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 37. (az udvarban) Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 12h-18-h-ig, szombat: változó, érdeklődjön: Tel.:(06-1) 321-13-13

3. Előre utalás: Lehetőség van előre utalással is fizetni, a 12100011-17583679 számú bankszámlára. Ez a fizetési mód a személyes átvételnél és a futárszolgálattal történő szállításnál is lehetséges! (Rendeléskor a "vevő megjegyzései" sorban kérjük előre jelezni!)

 Az áru átvételétől kezdődően 14 munkanapon belül, mindenfajta indoklás nélkül, a vevő elállhat a vásárlástól a 17/1999 kormány rendeletnek megfelelően. A vissztérített összeg csak a bruttó vételárig terjed, és csak bontatlan, sértetlen állapotban vásároljuk vissza a terméket.

Ajánlott böngésző: Firefox.

Ha bármilyen észrevétele, kérdése vagy ötlete van, kérjük írja meg nekünk e-mail-ben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre! A dungeon.hu oldalon előforduló programhibákért, vírustámadásokért felelősséget nem vállalunk!

A dungeon.hu üzemeltetője: Abbas Krisztián E.V., adószám: 62354246-1-41

Elérhetőségeink:
Dungeon Szerepjáték Szaküzlet és Klub (A Madách színháznál)
Budapest, 1072, VII. ker. Erzsébet körút 37. (Az udvarban)
E-mail címünk: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel.: (06-1)-321-13-13 vagy 0620-96789-36

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 12.00h-18.00h,  Szombat - változó, érdeklődjön! Vasárnap: Zárva